innovatie

08 dec 2014, 10:10

Vanaf januari weer subsidie beschikbaar voor innovaties noordelijk MKB

Vanaf 12 januari gaat een subsidieloket open waar bedrijven uit het MKB in Groningen een beroep op kunnen doen wanneer zij innovaties willen realiseren die bijdragen aan het versterken van de economie van Noord-Nederland.In  totaal is er voor het Noorden 122 miljoen beschikbaar voor innovaties en koolstofarme economie.

 

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Groningen, Drenthe en Friesland, verenigd in het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) zetten tot 2020 ruim 122 miljoen euro in voor innovaties in het mkb en koolstofarme economie. Van dit bedrag komt 103,5 miljoen van Europa en het Rijk financiert 18,5 miljoen bij.

De Europese Commissie gaf op 4 december haar formele goedkeuring. 9 december aanstaande wordt het feestelijke startsein gegeven in Leeuwarden. In Noord-Nederland gaat het loket als eerste van de vier economische regio's in Nederland open.

 

12 januari: openstelling subsidieloket

De eerste 8 miljoen euro is gericht op het realiseren van innovaties binnen producten, processen of diensten van het (Noord-Nederlandse) midden- en kleinbedrijf. Daarvan is 2,5 miljoen euro gericht op innovaties die bijdragen aan CO2-reductie. Dit gebeurt via een tender. Vanaf 12 januari 2015 kunnen de eerste projectvoorstellen ingediend worden. “We dagen het mkb uit om te komen met goede innovaties die bijdragen aan het versterken van Noord-Nederland”, aldus John Jorritsma, voorzitter Samenwerkingsverband Noord-Nederland.

 

De komende weken organiseert het SNN verschillende voorlichtingsbijeenkomsten voor geïnteresseerden. Het loket sluit op 1 mei 2015. In de loop van 2015 zal er een tweede budget vanuit het Operationele Programma (OP) EFRO Noord-Nederland 2014 - 2020 beschikbaar komen.