innovatie

13 mrt 2019, 09:09

Provincie lanceert interactieve open data-website 'Staat van Groningen'

Provincie lanceert interactieve open data-website 'Staat van Groningen'

De Provincie Groningen heeft woensdag de website 'Staat van Groningen' gelanceerd. De site biedt iedereen toegang tot een grote hoeveelheid data over het woon-, werk-, en leefklimaat in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In De Staat van Groningen brengt de provincie allerlei informatie samen onder één digitale paraplu. De website bevat feiten, cijfers en kaarten over het woon-, werk- en leefklimaat. Vernieuwend zijn de interactieve kaarten en grafieken, waarmee bezoekers de getoonde gegevens kunnen toespitsen op hun eigen informatiebehoefte.

De website wordt de komende jaren stap voor stap uitgebreid. Op dit moment staan de Milieumonitor, de Erfgoedmonitor en de Omgevingsbalans online.

Milieumonitor
De Milieumonitor geeft informatie over geur, geluid, lucht en omgevingsveiligheid, later gevolgd door meer thema's. Je vindt er bijvoorbeeld het aantal meldingen van geur- of geluidsoverlast sinds 2001. Ook bevat de site trendgegevens over de luchtkwaliteit en veiligheidsrisico's in de omgeving, zoals het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Erfgoedmonitor
De Erfgoedmonitor bevat een overzicht van onder meer karakteristieke monumenten en panden in de provincie Groningen. Ook vind je er informatie over de staat van onderhoud en leegstand.

Omgevingsbalans
De Omgevingsbalans is het meest uitgebreid, met informatie over bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, landschappen en natuur. Je vindt er informatie over bijvoorbeeld het aantal aardbevingen, gebruik van P+R locaties, bevolkingsontwikkeling, landbouw en winkelaanbod.

Zelf aan de slag
Volgens de provincie kunnen inwoners, ondernemers, onderzoekers, journalisten, gemeenten en statenleden hun voordeel doen met de nieuwe databank, die vooral 'open data' bevat. Zij kunnen zelf aan de slag met de gegevens door te selecteren wat ze willen weten of belangrijk vinden. In de Omgevingsbalans kun je bijvoorbeeld de inwonersaantallen per gemeente over de afgelopen 30 jaar opvragen. Ook kun je de inwonersaantallen opsplitsen naar leeftijd.

Spiegel voorhouden
De provincie verzamelt structureel informatie over de voortgang en resultaten van haar beleid. Door te monitoren wordt duidelijk of het provinciaal beleid effectief is en of bijstelling nodig is. "Maar het begint met nieuwsgierigheid. Dat je het antwoord wilt weten op de vraag of het werkt, wat we aan beleid hebben bedacht en zijn gaan doen. Met informatie uit de Staat van Groningen kun je die nieuwsgierigheid bevredigen. Door het toegankelijk maken van deze gegevens dragen we bij aan een transparante overheid", zegt René Paas, commissaris van de Koning.

Het is de bedoeling dat alle bestaande monitoren van de provincie Groningen de komende jaren ondergebracht worden bij De Staat van Groningen.