innovatie

09 jun 2014, 09:09

Inwoners Groningen: wel zelfbeheer en schoffelen, geen afvalbakken legen

Inwoners van Groningen willen meewerken aan zelfbeheer in de wijken en hun eigen woonomgeving. Maar dat gaat niet zo ver dat ze zelf wel afvalbakken willen legen, zo blijkt uit een onderzoek, gedaan door studenten sociologe aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wethouder Mattias Gijsbertsen heeft een onderzoeksrapport in ontvangst genomen van 70 eerstejaars-studenten Sociologie aan de Rijksuniversiteit. Zij onderzochten of en hoe Stadjers betrokken willen zijn bij de inrichting en het beheer van hun eigen woonomgeving.

 

Belangrijkste conclusie is dat veel mensen zeker wel de handen uit de mouwen wil steken, maar dat inwoners van Groningen niet alle klussen zelf willen doen. Zo is zwerfafval opruimen prima, maar de gemeente mag zelf de afvalbakken blijven legen.  Het is de zevende keer dat studenten Sociologie een onderzoeksopdracht uitvoeren voor de gemeente Groningen over duurzaamheid en ecologie.

 

Uit het onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de respondenten weet wat zelfbeheer betekent. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeente samen met bewoners wil werken aan de inrichting en het beheer van de woonomgeving.

 

Bewoners kunnen meehelpen aan het onderhoud in de wijk. Dit kan zijn het snoeien van struiken, het opruimen van zwerfafval of het recht leggen van een stoeptegel. De meeste mensen kennen het door initiatieven in de buurt en door aandacht van de media.

 

Leefbaar blijven

 

De meeste inwoners staan positief (44%) of neutraal (40%) tegenover het idee van zelfbeheer. Iets meer dan 10% van de ondervraagden heeft een negatieve houding ten aanzien van zelfbeheer. Mensen willen meehelpen in hun buurt omdat ze het belangrijk vinden dat hun buurt leefbaar en schoon blijft. Het zelf kunnen bepalen hoe de buurt eruit komt te zien, vindt men niet zo belangrijk.

Mensen die aangaven niet mee te willen helpen hebben hiervoor meestal geen tijd. Ongeveer 20%  vindt het een taak van de gemeente en nog eens 20% is lichamelijk niet in staat de activiteiten die horen bij zelfbeheer te verrichten.

 

Schoffelen, zwerfvuil, stoeptegels en afvalbakken

 

De meerderheid van de respondenten geeft aan dat zij bereid zijn om in hun eigen buurt over te gaan tot zelfbeheer (68,7%). Als er concreet naar activiteiten gevraagd wordt,  geven de meesten  aan dat ze niet bereid zijn om aan de betreffende activiteit deel te nemen. Van de respondenten wil 43,8% wel zwerfvuil opruimen.

 

Snoeien en schoffelen

 

Struiken snoeien wil 30,5 % en een plantenvak schoffelen wil 28,4% van de respondenten. In afnemende populariteit van acties volgen verkeersborden schoon maken met 26,4%, verzakte tegel recht leggen met 23,9% , gevolgd door onkruid uit bestrating verwijderen met 22,1%. Het beheren van afvalbakken scoort als minst populaire actie met 16,8%.