innovatie

12 dec 2017, 10:10

Hanzehogeschool helpt MKB zonder verspilling (“lean”) en duurzamer te werken

Hanzehogeschool helpt MKB zonder verspilling (“lean”) en duurzamer te werken

MKB bedrijven in Groningen die concurrerender en duurzamer willen werken en daarbij professionele ondersteuning kunnen gebruiken, kunnen gebruik maken van een bijzonder project van Hanzehogeschool Groningen. Hanzehogeschool heeft namelijk een instrument ontwikkeld om MKB bedrijven met minder verspilling en duurzamer te laten produceren. Daarvoor is de website www.leanenduurzaamproduceren.nl in het leven geroepen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In veel mkb-bedrijven zijn “lean” (leren werken zonder verspillingen) en duurzaamheid (het streven naar een bedrijfsvoering waarin het milieu zo min mogelijk wordt belast) van elkaar gescheiden initiatieven.

 

De Hanzehogeschool Groningen heeft daarom samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en diverse werkveldpartners een handleiding samengesteld voor mkb’ers om lean en duurzaamheid te integreren.

 

De mkb’er is door het gebruik van de handleiding Lean en duurzaam produceren in staat duurzaamheidsvraagstukken gefundeerd en integraal aan te pakken.

 

Welke hobbels komt een mkb’er tegen?

 

Het is niet effectief wanneer lean en duurzaamheid vanuit verschillende hoeken worden aangestuurd en verschillende communicatie- en overlegstructuren worden gebruikt. Dat heeft bovendien als risico dat de verbetermoeheid in de organisatie toeslaat. Ook is het niet efficiënt: er wordt geen gebruik gemaakt van de synergiemogelijkheden tussen de initiatieven. In het ergste geval worden lean en duurzaamheid zelfs concurrerend van elkaar in hun race om de aandacht van medewerkers en management.  

 

De handleiding ‘Lean en duurzaam produceren’ (http://leanenduurzaamproduceren.nl/) helpt de mkb’er bij het opstellen van een geïntegreerde aanpak van lean en duurzaamheid.

 

Aan het gebruik van de handleiding zijn geen kosten verbonden.

 

Meer over het project Duurzaam Duurzamer Produceren

 

Bedrijven en studenten zijn actief bij het project betrokken via de minoren Slim Produceren (Hanze) en World Class Performance (HAN). Studenten vanuit verschillende opleidingen als Technische Bedrijfskunde, Bedrijfskunde MER en Human Technology zijn een aantal maanden bij de 15 participerende bedrijven aanwezig geweest om hun onderzoek uit te voeren. Daarnaast hebben docentonderzoekers, ondersteund door de wetenschappelijke literatuur, een casevergelijkend onderzoek op de bedrijfsprojecten uitgevoerd. Het project is ondersteund door verschillende kennis- en netwerkpartners. Hun expertise is gebruikt voor de inhoud en/of de disseminatie van de resultaten.

 

Betrokken kennis- en netwerkpartners  Koninklijke Metaalunie, afdeling Noord  Lean Innovation Network  MKB-Nederland Noord  TechnologieCentrum Noord-Nederland Centre of Expertise (Entrance) Hanzehogeschool Groningen Lectoraat Meet- en Regeltechniek en lectoraat Duurzame Energie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.