innovatie

09 apr 2014, 19:07

Watertoren aan Noorderbinnensingel tot leven gewekt

De Watertoren aan de Noorderbinnensingel is schitterend verbouwd en een Groningse ondernemer zorgt dat de toren ook economisch weer nieuw leven in wordt geblazen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Na meer dan 30 jaar leegstand komt er weer leven in de watertoren aan de Noorderbinnensingel.  Die is het afgelopen jaar gerestaureerd en verbouwd tot multifunctioneel centrum. Iedereen kan binnenkort de toren huren, voor een lezing, een presentatie,  een concert- of discussieavond, een bedrijfsactiviteit of gewoon om een keer een bijzondere  verjaardag te vieren.

 

De watertoren is in 1908 gebouwd, mede ten behoeve van het Academisch Ziekenhuis dat toen in een paviljoen-achtige opzet aan de oostkant van de binnenstad werd gerealiseerd.  In 1977 is de toren buiten bedrijf gesteld en toen het waterleidingbedrijf werd geprivatiseerd, bleef de toren om onduidelijke redenen eigendom van de gemeente. Sloopplannen werden door  buurtbewoners tegengehouden. Zij wisten de toren beschermd te krijgen als gemeentelijk monument. In dat kader heeft de toren in 1987 een forse onderhoudsbeurt gekregen. In 1991 is een prijsvraag uitgeschreven: ‘wie ziet er toekomst in de watertoren?’  Spectaculaire inzendingen, maar geen van alle voldoende realistisch, de initiatieven zouden de toren niet van een exploitatie kunnen  voorzien.

 

Dankzij het Groninger Monumentenfonds (GMF) is het nu wel gelukt om met gezamenlijke bijdragen van rijk, provincie en gemeente 3 miljoen euro subsidie bij elkaar te brengen. Daarmee kon de watertoren worden getransformeerd tot een multifunctionele toren van alle Groningers voor alle Groningers.  

 

Reserveren van de toren voor eigen gebruik kan via Steenbergen@NESK.nl