innovatie

07 feb 2019, 10:10

Virtual Reality moet ambulancepersoneel gaan voorbereiden op lastige situaties

Virtual Reality moet ambulancepersoneel gaan voorbereiden op lastige situaties

Studenten van de Hanzehogeschool Groningen hebben een Virtual Reality-prototype ontwikkeld waarmee ambulancepersoneel getraind kan worden op het omgaan met lastige situaties. Om nieuwe trainingsmethoden voor mobiele zorgprofessionals te ontwikkelen neemt de Hanzehogeschool, samen met onder meer Ambulancezorg Groningen en het Groningse techbedrijf Wildsea, deel in het VRAMBO-project (Virtual Reality voor Ambulanceverpleegkundig Onderwijs.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ambulanceverpleegkundigen hebben in toenemende mate te maken met complexe en onvoorspelbare omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het omgaan met opdringerige omstanders, het bekogeld worden met vuurwerk tijdens oudejaarsavond of het behandelen van een kind met ernstige brandwonden.

Ambulanceverpleegkundigen zijn goed opgeleide en ervaren professionals die continu bijgeschoold worden. Echter, het realistisch oefenen met bovenstaande of vegrelijkbare situaties is een kostbare aangelegenheid en soms zelfs onmogelijk met de huidige educatieve middelen. Binnen VRAMBO werken een aantal partners daarom samen om met behulp van Virtual Reality hulpverleners beter voor te bereiden.

Partners
De Hanzehogeschool Groningen werkt al jaren samen met de Ambulancediensten in de regio Groningen, waarbij studenten, praktijk en onderzoekers samen experimenteren met de mogelijkheden van nieuwe technologie om het werk van ambulanceverpleegkundigen te ondersteunen. De deelnemers binnen het project willen niet alleen relevant opleidings- en trainingsmateriaal maken, maar dit ook integreren in de opleidingen van zowel Hbo-Verpleegkunde als (andere) Regionale Ambulancediensten.

Partners zijn de Hanzehogeschool Groningen (het lectoraat User-Centered Design en het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek), Ambulancezorg Groningen, Kijlstra Ambulancezorg, Ambulance IJsselland, Windesheim (het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg) en Wildsea.

Het VRAMBO project gaat twee jaar duren en wordt mogelijk gemaakt door een Raak Publiek subsidie.