innovatie

05 mrt 2009, 08:08

Sportprogramma verbetert fitheid van 55-plusser

Het sportprogramma Groningen Actief Leven Model (GALM) blijkt een goede methode te zijn om ouderen in de leeftijd van 55-65 jaar te stimuleren tot meer sportieve activiteiten. Deelnemers aan GALM behalen bovendien op korte termijn gezondheidswinst en zijn ook buiten het programma lichamelijk actiever. Op lange termijn gaan de deelnemers meer sporten en verbetert hun fitheid. Dit blijkt uit onderzoek van bewegingswetenschapper Johan de Jong, waarop hij 11 maart 2009 promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het doel van GALM is om ouderen die veel stilzitten en onvoldoende lichamelijk actief zijn te stimuleren tot deelname aan sportieve activiteiten. Voor het programma zijn in de periode 1997-2005 meer dan 550.000 personen in Nederland benaderd en meer dan 55.000 personen getest. Uiteindelijk zijn 41.310 mensen gestart met het GALM sportprogramma. Het veelzijdige programma heeft twee doelstellingen: zoveel mogelijk tegemoetkomen aan de beweegwensen en behoeften van de doelgroep en ervoor zorgen dat alle aspecten van motorische fitheid (kracht, lenigheid, snelheid, uithoudingsvermogen en coördinatie) aan bod komen. In zijn onderzoek is De Jong nagegaan wat de effecten zijn van deelname aan het GALM sportprogramma op lichamelijke activiteit, gezondheid en fitheid.

Na zes maanden blijken de deelnemers ook buiten het sportprogramma meer lichamelijke activiteiten te ondernemen dan voorheen. Ook bleek hun bloeddruk, BodyMassIndex en vetpercentage verbeterd te zijn. Deze gezondheidseffecten bleken echter van korte duur. De eerste twaalf maanden is bij de deelnemers sprake van een continue toename aan sportieve activiteiten en fitheid. Na achttien maanden blijkt dat de deelnemers een beter uithoudingsvermogen hebben. Dit bleek uit een lagere hartslag bij (wandel)inspanningen. Hierdoor zijn de ouderen beter in staat om inspanningen te leveren als fietsen en boodschappen doen, van belang voor hun dagelijks en zelfstandig functioneren.