innovatie

11 mrt 2002, 00:12

School & Computer beleeft negende editie

School & Computer, het belangrijkste ICT-informatietrefpunt voor ICT in het onderwijs, vindt dit jaar voor de negende maal plaats op zes locaties in het land, waaronder op 6 maart in Groningen. Het betreft een ICT-vakevenement voor scholen, bestuurders, beleidsmakers en ouders op zes plaatsen in het land.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het gaat om eendaagse informatieve vakbeurzen die gericht zijn op het primair en voortgezet onderwijs (PO en VO) en de beroeps- en volwasseneneducatie (BVE, waar het onderwijs plaatsvindt op ROC’s). De vorige editie van School & Computer telde 70-80 exposanten per beurslocatie. Het aantal vakbezoekers bedraagt 1000-1500 per locatie. Daaronder zijn schoolbestuurders, rectoren en ICT-coördinatoren, maar ook bijvoorbeeld vakdocenten, ouders en studenten van lerarenopleidingen. ICT in het onderwijs groeit snel, mede door de gelden die van overheidswege beschikbaar zijn. Allerwegen is men doordrongen van het belang van ICT voor de schoolorganisatie als geheel en de educatieve toepassingen in het bijzonder. Op de beurzen zal daar zeker het nodige van te merken zijn.
School & Computer is een eigen productie van ESS Communicatie, Beurzen, Congressen B.V. Website: www.ess.nl.