innovatie

06 jul 2007, 00:12

Pyrolyse fabriek in Delfzijl: impuls voor duurzame energie in Groningen

De onderneming Bio Olie Nederland BV gaat in Delfzijl een flash pyrolyse fabriek realiseren. De fabriek is gepland aan het Oosterhornkanaal in Delfzijl en heeft in eerste een geplande productiecapaciteit van 30.000 ton pyrolyse olie, deze productie vindt plaats uitgaande van 40.000 ton grondstof. Pyrolyse is een innovatieve thermische conversietechnologie waarmee lokaal beschikbare energiehoudende biomassa-, rest-, en huishoudelijke afvalstromen in pyrolyse-olie, een vloeibare biobrandstof, worden omgezet. De pyrolyse-olie kan als CO2 neutrale biobrandstof in energiecentrales worden ingezet waardoor gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en dieselolie wordt vermeden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De totale investeringsomvang voor de realisatie van deze unieke en innovatieve flash pyrolyse fabriek bedraagt 11.2 miljoen Euro. Ten behoeve van deze investering heeft Bio Olie Nederland BV tezamen met haar coalitiepartners Bio Oil Holding en Stichting Energy Valley op 11 april 2007 een subsidie van 2.7 miljoen Euro ontvangen uit de Unieke Kansen Regeling van SenterNovem (een uitvoeringsorgaan van het Ministerie van Economische Zaken).

Momenteel bouwt BON twee pyrolysefabrieken van 12.000 ton per jaar en een van 40.000 ton per jaar in het Belgische Tessenderlo waar de hoogwaardige en innovatieve technologie wordt beproefd voor de verwerking van biogene en huishoudelijke afvalstromen. De installatie voor Delfzijl zal in Tessenderlo worden gebouwd en beproefd en vervolgens naar Delfzijl worden getransporteerd en in bedrijf worden genomen. Voor het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen wordt overleg gevoerd met de Provincie Groningen. Dit project biedt werkgelegenheid aan 15 personen.

De plannen van Bio Olie Nederland BV gaan verder, na realisatie van de eerste flash pyrolyse fabriek heeft BON nog plannen om vier additionele installaties met gelijke capaciteit in Delfzijl te realiseren. Totaal gaat het dan om een productiecapaciteit van 150.000 ton pyrolyse olie waarmee een 75.000 ton CO2 emissiereductie wordt gerealiseerd. Om de additionele installaties te ontwerpen en te bouwen overweegt de directeur en eigenaar van Bio Olie Nederland BV, Rien van Stijn, Noord Nederlandse marktpartijen en kennisinstellingen te benaderen. Hiervoor zal samengewerkt worden met de NV NOM, Provincie Groningen, Groningen Seaports, TechnologieCentrum Noord-Nederland en de noordelijke kennisinstellingen zoals het Energiekenniscentrum van de Hanzehogeschool en het van Hall instituut.

Bij het initiatief van BON gaat het om de realisatie van een doorbraaktechnologie. De realisatie van de pyrolyse fabriek past binnen de ambitie van Energy Valley en geeft verdere invulling aan het Energietransitiepark Eemsdelta waar wordt gestreefd naar vergroening van de aanwezige industrie├źn door zowel aan de grondstofzijde als ook aan de productzijde te vergroenen.

Om zaken te kunnen begeleiden zal Bio Olie Nederland BV een nevenvestiging openen in het kantoor van de Stichting Energy Valley te Groningen waar reeds meerdere energiegerelateerde bedrijven gevestigd zijn.