innovatie

21 jan 2014, 09:09

Plannen voor invulling Groninger Forum gepresenteerd

Directeur Dirk Nijdam van het Groninger Forum zal woensdagmiddag 22 januari een toelichting geven op de plannen voor de invulling van het Groninger Forum.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De vergadering van de raadscommissie Onderwijs en Welzijn staat dan voor een groot deel in het teken van het Groninger Forum.

Het Programma van Eisen voor het Forum –een werkplan dat de basis vormt voor de subsidiëring- wordt lopende wijs steeds verder ingevuld.

De gemeenteraad wordt jaarlijks op de hoogte gesteld van het verloop hiervan. De vergadering begint met een presentatie van tijdelijk Forumdirecteur Dirk Nijdam over het concept en de invulling van het gebouw.