innovatie

29 mrt 2002, 00:12

Onderzoek Gronings Internetbedrijf naar Nederlandse vacaturesites

Onduidelijke navigatiestructuren en lange formulieren maken veel vacaturesites ongebruiksvriendelijk. Er wordt ook vaak vergeten om gebruikers te informeren over wat er precies met hun gegevens gebeurt. Daarnaast zijn veel van deze sites slecht te vinden binnen de top 50 resultaten van de Nederlandse zoekmachines. Dit zijn enkele uitkomsten van een onderzoek naar de grootste vacaturesites in Nederland dat door BuyWays Internet Strategie en Technologie is uitgevoerd.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De websites van vacaturebanken bevatten vaak veel informatie. Dit maakt de aanwezigheid van een duidelijk navigatiestructuur uitermate belangrijk. Veel sites geven echter onvoldoende aan waar de bezoeker zich op de website bevindt. Een gebruiksvriendelijke website heeft een menubalk die continue in beeld blijft bovenaan of links op de pagina. Binnen het menu wordt door middel van lay-out of kleurgebruik aangegeven waar men is op de website. Acht van de negen sites die onderzocht werden misten deze twee elementen. Vaak is er wel een menu, maar daaraan is niet af te lezen waar men zich binnen de site bevindt.
Bij het invullen van de formulieren krijgen gebruikers te weinig informatie over hun privacy. Vaak wordt wel duidelijkheid gegeven over de zichtbaarheid van gegevens ten opzichte van werkgevers, maar niet ten opzichte van ‘derden’. Er is dus geen garantie dat bijvoorbeeld ‘spammers’ geen toegang krijgen tot deze gegevens. De lengte van het aanmeldformulier was in de meeste gevallen erg lang en varieerde van 28 tot 80 invoervelden. Het aantal verplichte invoervelden varieerde van 6 tot 42. Lange formulieren met veel verplichte onderdelen zijn lastig voor de gebruiker om in te vullen. Online formulieren moeten daarom zo kort mogelijk zijn. Om een zo hoog mogelijke respons te bereiken is het daarom van belang dat vacaturesites goed nadenken over wat er van de bezoeker gevraagd wordt.
De onderzochte sites waren niet goed te vinden in de belangrijkste zoekmachines. De meeste vacaturesites maken slecht gebruik van meta-tags die door zoekmachines vaak gebruikt worden bij het indexeren van een website. Deze bevatten vaak te veel keywords. De grote vacaturesites zijn goed bekend en kunnen dus bezoekers trekken zonder zoekmachines, maar door beter vindbaar te zijn in de zoekmachines zullen ze waarschijnlijk nog beter bezocht worden.