innovatie

15 feb 2018, 08:08

Nieuwe groeibriljant voor de Groningse economie: Groene chemie

Nieuwe groeibriljant voor de Groningse economie: Groene chemie

De provincie Groningen heeft er in de Eemsdelta een economische groeibriljant bij: ‘groene chemie’. Vier jaar geleden nog klonk de roep om verduurzaming van de chemie nog wat als goedbedoeld ‘wensdenken’, maar inmiddels zijn er door de industrie in- en rond Delfzijl en de Eemshaven al concrete stappen gezet en zeer veelbelovende resultaten geboekt. Een interview over deze ontwikkelingen vandaag op de websites www.eemsdelta.nl en GIC.nl

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

'Groene chemie begint nu echt de wind in de zeilen te krijgen. Het is dus zeker geen speeltje van idealisten. Het bedrijfsleven heeft de ontwikkeling omarmd en ziet dat vergroening van de chemie veel op kan leveren voor zichzelf, maar ook voor de economie in de Eemsdelta en ook voor Nederland’, betoogt Barbara Huneman. Ze is programma-manager Chemie bij de provincie Groningen en is een van de drijvende krachten achter een van de initiatiefnemers van Chemport Europe.

 

Chemport Europe is een initiatief dat tot doel heeft de ontwikkeling van de groene economie te versnellen en de chemische sector in Groningen en Drenthe wereldwijd op de kaart zetten door te focussen op biobased chemie. Binnen Chemport Europe moet bestaande bedrijvigheid een krachtige impuls krijgen, worden nieuwe (inter)nationale ondernemingen aangetrokken en krijgen veelbelovende start-ups een kans.

 

Chemport Europe is een initiatief dat wordt gesteund door de provincie Groningen, provincie Drenthe, NOM, Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta (SBE), Groningen Seaports, Economic Board Groningen en de gemeenten Emmen, Delfzijl en Eemsmond. Ook de Noordelijke kennisinstellingen (RuG, Hanze, Van Hall) en de Zernike Campus Groningen zijn er bij betrokken.

 

‘Wij richten ons als Chemport Europe op het steunen van nieuwe, prille groene technologie in de Eemsdelta, op de zernike campus in Groningen en de regio rond Emmen. Dat zijn de regio’s waar de reguliere chemische industrie zeer sterk is vertegenwoordigd. We zijn ervan overtuigd dat als je hier het klimaat kweekt waar groene start-ups groot kunnen worden, het ook gaat lukken!’, vertelt Barbara.

 

Volgens haar werken er in de Eemsdelta zesduizend mensen in de chemische industrie. Veelal gaat het om basis-chemie: de producten die er worden gemaakt zijn grondstoffen voor producenten elders. ‘De producten die we hier maken als chemische industrie staan vaak aan het begin van een keten. Wanneer wij er voor kunnen zorgen dat veel van die basisproducten groen en duurzaam zijn, zullen andere bedrijven in het vervolg van de keten ook sneller groen en duurzaam gaan werken. Wij staan hier dus misschien aan het begin van een groene keten. Het mooie is ook dat we hier klein en flexibel genoeg zijn om iets te starten, en groot genoeg om ook impact te hebben’, aldus Barbara Huneman.

 

Eerste succes

 

Een van de eerste successen van Chemport Europe betreft het project Zambezi, van het bedrijf Avantium. Avantium is een chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie dat een pilot bioraffinaderij op het Chemie Park Delfzijl vestigt. In de proeffabriek worden uit hout twee producten gehaald: glucose en lignine. Glucose kan worden gebruikt bij de productie van plastic, en lignine (houtvezels zonder suiker) kan door energieproducent RWE uitstekend als brandstof worden gebruikt, en heeft een hoger rendement dan hout.

‘We zijn er ontzéttend trots op dat de nieuwe proeffabriek in Delfzijl wordt gebouwd. Er werken straks 25 mensen. Als het allemaal goed gaat en er komt een grote fabriek, dan werken er straks honderd tot honderdvijftig mensen’, vertelt Barbara.

 

Andere successen

 

Maar er is inmiddels al veel bereikt. Zo investeert het bedrijf Bio MCN fors in de uitbreiding van haar fabriek voor de productie van bio-methanol, een belangrijk ingrediënt van biobrandstof. Het bedrijf ziet deze investering als eerste stap op weg naar de volledige vergroening van het productieproces. Ook is er een stoomleiding voor groene stoom en komt er een waterstofnet. En op het Zernikepark in Groningen komt een pilotfabriek voor de productie van BioBTX, een prachtig voorbeeld van een Groningse groen technologiebedrijf, geboren uit de RUG en KNN, dat samen met partners uit Emmen een aantal producten ontwikkelt. Nu gaan ze op de ZAP locatie een demo fabriek bouwen om een bio-based plastic te gaan produceren.

 

(Klik hier voor het gehele interview)