innovatie

26 mrt 2002, 00:12

‘Krapte in zorgsector overschat’, zegt Gronings IT-bedrijf

De krapte op de arbeidsmarkt in de Zorg & Welzijn waarover de laatste tijd veel wordt gesproken, lijkt overschat. Vooral in het Noorden van Nederland blijkt het aanbod van werkzoekenden de vraag te overtreffen. Dit zijn de ervaringen van Zorgmediair, een initiatief dat in het leven is geroepen om vraag en aanbod in de Zorg & Welzijn beter op elkaar af te stemmen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Zorgmediair (www.zorgmediair.nl) is in het leven geroepen om werkgevers en werknemers in de zorg sneller en eenvoudiger met elkaar in contact te brengen. Daarbij wordt arbeidsbemiddeling langs traditionele wegen gecombineerd met werving & selectie via Internet. Internet is een belangrijke aanvulling op het wervingsinstrumentarium van werkgevers in de Zorg & Welzijn. Werkzoekenden maken al veelvuldig gebruik van het nieuwe medium om in contact te komen met nieuwe werkgevers. Sinds de start van het samenwerkingsinitiatief Zorgmediair in oktober 2001 hebben reeds meer dan 700 werkzoekenden hun CV geplaatst op de vacaturebank van Zorgmediair. Dagelijks bezoeken meer dan 400 werkzoekenden de website www.zorgmediair.nl om vacatures te raadplegen en te solliciteren of om hun CV te plaatsen.
Het internetgebruik onder werkgevers in Zorg & Welzijn komt slechts moeizaam op gang. Vooral in Noord-Nederland overtreft het aanbod op Internet van werkzoekenden de vraag ruimschoots. Werkgevers beginnen nu pas nu de mogelijkheden van Internet te verkennen. Daarbij worden zij veelal gehinderd door het ontbreken van een Internetaansluiting op de werkplek. Daarnaast speelt de onbekendheid met het medium een belangrijke rol.
Om werkgevers in de zorg meer bekend te maken met de kracht van Internet als wervingsinstrument organiseert Zorgmediair dit voorjaar workshops. Deelname is voor werkgevers in de Zorg & Welzijn geheel gratis. Tijdens de workshops worden P&O-ers wegwijs gemaakt op Internet en wordt ruim aandacht besteedt aan de mogelijkheden van Internet als additioneel wervingskanaal. Ook na de workshops wordt hulp geboden en kunnen deelnemers een beroep op ondersteuning doen voor het internetgebruik op de werkplek. Zorgmediair is in bespreking met potentiële samenwerkingspartners door heel Nederland om zo vraag en aanbod van banen in de Zorg te centraliseren. Door centralisatie van vraag en aanbod en het combineren van on line werving (Internet) met de traditionele wervings- en selectietechnieken kan het vermeende tekort aan personeel in de zorg aanzienlijk worden gereduceerd.
Zorgmediair is een samenwerkingsverband van Mediflex (www.mediflex.net) en Notenbomer Internet Center bv (www.notenbomer.nl). De meer dan 10 jaar ervaring van Mediflex met arbeidsbemiddeling voor de Zorg & Welzijn wordt gecombineerd met de jarenlange kennis en ervaring van Notenbomer Internet Center bv op het gebied van de ICT.
Voor meer informatie: Zorgmediair http://www.zorgmediair.nl info@zorgmediair.nl [T] 050 - 3124882