innovatie

02 nov 2001, 00:12

‘IT Service Fund’ komt naar Groningen; Versterking van Stad als IT-centrum

Woensdag 24 oktober richten acht vooraanstaande bedrijven in de IT services markt, te weten BMC Software, Exin, Getronics, IBM, Microsoft, Peregrine, Quint Wellington Redwood en Unisys, het "IT Service Fund" op. Dat is een belangrijke mijlpaal voor de IT-bedrijvigheid, want het markeert een koerswijziging. Maar de oprichting van dit fonds is ook van groot belang voor Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Aanleiding tot de oprichting van het fonds vormt het feit dat de van huis uit technische IT-bedrijfstak gaandeweg haar doelen verlegt van productkwaliteit naar klanttevredenheid. De oprichting van dit fonds is een mijlpaal in dat proces.
Op uitnodiging van de gemeente Groningen zal het fonds zich vestigen in de stad Groningen. De oprichting vindt plaats in het Groninger museum, waarbij de gemeente Groningen gastheer is. Voor Groningen is de komst van het Fonds een belangrijke aanvulling op de ruim 700 IT-bedrijven die er reeds gevestigd zijn en een zichtbare versterking van het profiel van Groningen als IT-centrum.
De doelstellingen en werkwijze van het IT Service Fund worden op de website van het fonds uit de doeken gedaan. De website is vanaf 24/10 voor publiek toegankelijk. Zie hiervoor http://www.itservicefund.org
SAMENVATTING DOEL EN WERKWIJZE IT SERVICE FUND
Klanttevredenheid is een betere graadmeter voor succes dan technische perfectie van producten of diensten. Dat gegeven verklaart de groeiende aandacht in de IT-industrie voor Service Management, ofwel de kunst van het dienstverlenen. Maar het tempo waarin dit bewustzijn post vat ligt nog te laag. Acht bedrijven uit de Nederlandse IT-industrie die zich sterk maken voor Service Management, hebben zich daarom verenigd in het "IT Service Fund".
De doelstelling van het fonds is het stimuleren van de professionalisering van dienstenmanagement in de hele bedrijfstak en het bevorderen van een positief imago van de branche in dit opzicht. Het fonds doet dat door geregeld visies op service management te verwoorden, en door financiële steun te geven aan projecten die helpen om daar praktijk van te maken. Dat kunnen zeer uiteenlopende projecten zijn, bijvoorbeeld in de sfeer van methoden en technieken, benchmarking, hoger onderwijs, onderzoek, regelgeving, standaardisering, community building, kennismanagement, certificering, internationalisering.
De middelen van het fonds worden geworven in de hele bedrijfstak. Dat begint voor ieder project met een financieringsadvies en een basisfinanciering vanuit de kerngroep van acht bedrijven. Na publicatie hiervan kunnen andere bedrijven beslissen of zij het advies volgen en deelnemen in financiering. Ze verbinden daarmee hun naam aan het project en aan het fonds. Voor kleinere projecten is er een eenvoudiger werkwijze: daar beslist de kerngroep over ondersteuning vanuit een budget dat met vaste contributies van sponsors op peil wordt gehouden. Waar mogelijk wordt een beroep gedaan op bestaande subsidieregelingen om het nuttig effect van het fonds te vergroten.
SAMENSTELLING BESTUUR IT SERVICE FUND
Peter Boeijink, Directeur Integrated Technology Services, IBM Nederland. Bert Felix, Manager Product Support Services Benelux, Microsoft Nederland. Hans Goedhart, Director Service Management Integration, Getronics. Michel Ham, Director Marketing Northern Europe, Peregrine Systems. Hans van Herwaarden, Directeur Benelux and Chief Operating Officer, Quint Wellington Redwood. Erik Koridon, Director Business Development & Marketing, BMC Software. Joep van Nieuwstadt, Managing director, Exin. Willem Zwang, Principal Network and Desktop Consulting, Unisys Nederland.
ONDERSTEUNENDE ORGANISATIE
Inform-IT: secretariaat, aanvraagbehandeling, projectevaluatie, publiciteit. Quality Research: organisatieontwikkeling, beleidsontwikkeling. Ernst & Young: financieel beleid, subsidieadvies, jaarrekening.
CONTACTGEGEVENS
Informatie:J an van Bon Zernike Science Park 4-1, 9747 AN Groningen+31 (0)50 579 08 24+31 (0)6 5339 6570. jvbon@wxs.nl
Quality Research: Peter Bootsma, Zuiderpark 8, 9724 AE Groningen, tel: +31 (0)50 311 31 00+31 (0)6 5374 8483 Email: p.bootsma@qualityresearch.nl