Innovatie

Internetbedrijf maakt onafhankelijke referendum website Grote Markt

Het Groninger internetbedrijf WebFactor is op maandag 29 januarieen website gestart onder het adres www.vooroftegen.nl. Dewebsite geeft onpartijdige informatie over het plan ‘NieuweNoordzijde Grote Markt’ van de gemeente Groningen. Bezoekerskunnen op de website voor of tegen het plan stemmen.


Leestijd: 1 minuut


Doelstelling van de site is het geven van objectieve informatie overhet project. Op www.vooroftegen.nl zijn visies van zowel voor- als tegenstandersvan het project te vinden. De bezoeker wordt gevraagd om zijn mening te geven in een korte enquete.

Initiatiefnemer WebFactor is eenjong webdesignbureau uit de stad Groningen. Het bedrijf vindt dat er te weinigobjectieve informatie over het project gegeven wordt.

Het plan ‘Nieuwe Noordzijde Grote Markt’ voorziet in het afbrekenvan een aantal naoorlogse gebouwen en het bouwen van een’koopgoot’ en parkeergarage in het hart van de stad Groningen. Destad verwacht dat het project 6 a 8 jaar in beslag zal nemen. Er iseen bedrag van 250 a 300 miljoen gulden mee gemoeid.

Inwoners van de stad zijn verdeeld over de plannen. Bij het referendum op 21februari zijn er minimaal 43.500 tegenstemmers nodig om hetproject geen doorgang te laten vinden.