Innovatie

Inspraakperiode zero-emissiezone binnenstad is begonnen

Deze week heeft het college van B&W het ontwerpverkeersbesluit voor de invoering van de zero-emissiezone in het centrum van Groningen vastgesteld. Dit is nog geen definitief besluit. De komende weken krijgen Groningers nog de mogelijkheid om op het voorstel te reageren.


Leestijd: < 1 minuut

Afbeelding | Gemeente Groningen
Afbeelding | Gemeente Groningen

De gemeente wil met een zero-emissiezone zorgen voor een schonere lucht, minder geluidsoverlast en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. In de aangestelde zone moeten Bedrijfs- en vrachtauto’s die vanaf 1 januari 2025 nieuw worden aangeschaft uitstootvrij zijn. Voor bestaande voertuigen geldt een overgangsregeling. Deze moeten in 2030 zijn vervangen. Voor personenauto’s en taxi’s zal er niets veranderen.

Nu het ontwerpverkeersbesluit op tafel ligt, heeft iedereen tot 19 juli de tijd om te reageren. De ingezonden zienswijzen leiden mogelijk tot aanpassing van de plannen. Meer informatie hierover staat op de website Groningen doet het zero.