innovatie

21 mrt 2008, 09:09

ICT-Student Hanzehogeschool Groningen genomineerd voor ECHO Award 2008

Ozhan Karkukli, vierdejaarsstudent van het Instituut voor ICT van de Hanzehogeschool Groningen, is één van de zeventien genomineerden voor de ECHO Awards 2008. De Awards worden ieder jaar uitgereikt aan talentvolle niet-westerse allochtone studenten, die zich onderscheiden door bovenmatige studieprestaties, grensverleggend vermogen en actieve maatschappelijke betrokkenheid: dit jaar gebeurt dat op woensdag 2 april in Amsterdam door minister Plasterk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Ozhan Karkukli studeert aan de opleiding Technische Informatica van het Instituut voor Informatie- en Communicatietechnologie. Op dit moment is hij bezig met zijn afstudeerspecialisatie (Embedded) Software Engineer. Ozhan bereikt zeer goede resultaten in zijn studie, regelde sponsoring voor zijn studievereniging, stimuleert zijn kennissen en vrienden om te gaan studeren en helpt zijn omgeving bij het opzetten en organiseren van nieuwe activiteiten.

Na het afronden van zijn studie overweegt hij een masteropleiding te gaan volgen. Gezien zijn vooropleiding (mavo - mbo ICT) een opvallende keuze. Als eerste in zijn hele familie uit Irak volgt hij een hbo-opleiding. Intussen heeft hij in zijn omgeving al 15-20 jongeren gestimuleerd om de stap naar een hbo- of wo-opleiding ook te durven nemen. 'Verleg je grenzen, kijk buiten je kringetje' is zijn aanmoediging.De winaars van de Echo Awards krijgen een summer course aan de UCLA aangeboden. Voor meer informatie: www.echo-net.nl <http://www.echo-net.nl/> .