innovatie

25 jul 2008, 12:12

Hanzehogeschool maakt kans op geld voor ontwikkeling toptalent

Hanzehogeschool Groningen maakt een goede kans om geld van het Sirius programma voor excellerende studenten te ontvangen. Haar aanvraag ‘Ruimte voor Excellentie’ heeft het advies ‘zeer veelbelovend’ ontvangen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Hiermee is het één van de vijf Nederlandse onderwijsinstellingen en de enige hbo-instelling die dit zeer gunstige advies heeft gekregen. In totaal dongen 37 opleidingsinstituten mee naar de te verdelen 40 miljoen euro uit aardgasbaten die voor het Sirius Programma beschikbaar is gesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Het Sirius Programma richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van toptalent in het hoger onderwijs. Universiteiten en hogescholen kunnen met financiering uit het programma experimenten starten om meer te halen uit het aanwezige toptalent.
De Hanzehogeschool heeft in 2005 en 2007 al beleidsnotities over de stimulering van toptalent geschreven. Volgens de hogeschool zou de subsidie van 2.380.000 euro een forse impuls kunnen geven aan uitbreiden van het onderwijsaanbod voor excellerende studenten, het inzetten van talentscouts en het ontwikkelen van ‘honoursprogramma’s’.

De vijf instellingen die het advies ‘zeer veelbelovend’ hebben ontvangen zullen voor 15 september een gedetailleerd plan in moeten dienen. Minister Plasterk zal naar aanleiding van die plannen eind oktober een definitieve afweging maken.