innovatie

05 jun 2013, 20:08

Hanzehogeschool Groningen richt zich met uniek lectoraat op Azië

Donderdagmiddag 13 juni wordt prof. dr. R.T. (Rien) Segers door het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen officieel geïnstalleerd als lector Aziatische Bedrijfsstrategieën en hun invloed op Nederland. Dit lectoraat is uniek in Nederland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Naar alle waarschijnlijkheid wordt de 21ste eeuw de ‘Eeuw van Azië.’ Het nieuwe lectoraat richt zich op de spectaculaire implicaties die deze verandering van het zwaartepunt in de wereld voor het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid met zich mee zal brengen. Daarbij staan de volgende vragen centraal. Wat zijn de belangrijkste bedrijfseconomische ontwikkelingen in Oost-Azië? Is Nederland, en meer in het bijzonder Noord-Nederland, goed voorbereid op deze revolutionaire ontwikkelingen die een nieuw tijdperk zullen inluiden?

Hoe kunnen ons land en onze regio zich voorbereiden op die op handen zijnde fundamentele bedrijfsveranderingen en hoe kunnen we hiervan profiteren? Samenwerking met instellingen zoals NOM, VNO-NCW, Kamer van Koophandel en de (steden van) de noordelijke provincies is hierbij onontbeerlijk.

Uiteraard wordt het onderzoek dat door het lectoraat wordt verricht, vertaald naar het onderwijs dat door de International Business School en het Instituut van Marketing Management van de Hanzehogeschool Groningen gegeven wordt, met name voor het PhD niveau.