innovatie

11 mrt 2014, 09:09

Groningen wil meer jongeren op de e-bike

Groningen wil meer jongeren op de e-bike

Scholieren en studenten van net buiten de stad Groningen kunnen straks met de e-bike naar school. Met dit plan wil Regio Groningen-Assen het overvolle openbaar vervoer tijdens de spitsuren ontlasten. ‘De treinen en bussen naar de stad zitten nu vaak overvol. Daar willen we iets aan doen’, zegt programmaleider Kees Anker van het programma 'Beter Benutten Regio Groningen-Assen'.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het plan houdt in dat studenten en scholieren die binnen een straal van 10 tot 15 kilometer rondom de stad wonen, gebruik kunnen maken van een elektrische fiets. ‘Met deze fietsen zijn afstanden tot zo'n 20 kilometer goed af te leggen’, zegt Anker.

Treinen en bussen naar de stad Groningen zitten rond het spitsuren vaak overvol. ‘Als je kijkt naar regionale spoorlijnen, dan zie je dat op sommige lijnen tachtig procent van de reizigers tijdens de spits bestaat uit studenten en scholieren’, zegt Anker. ‘Bepaalde treinen zitten zo vol dat er soms geen plek meer is. Daarom onderzoeken we alle alternatieven om te reizen. Het stimuleren van de e-bike is concreet en vrij snel realiseerbaar.’

Anker heeft donderdag een vervolggesprek met onder andere met het Alfa College, de Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit en het Noorderpoort College . Er zijn plannen om ook fietsleveranciers bij het plan te betrekken. ‘Maar eerst willen we met de onderwijsinstellingen het plan verder uitwerken’, zegt Anker. ‘Daarna komen ook de praktische zaken als oplaadpunten en veilige stallingen aan bod.’

Regio Groningen-Assen, een samenwerking van twaalf gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe, heeft ruim 12 miljoen euro van het Ministerie van I&M gekregen om alle vormen van vervoer beter te benutten. ‘Als er meer jongeren met de fiets naar school gaan, komt er meer ruimte in de bus en de trein voor de forens die nu nog de auto pakt’, zegt Anker.

Binnen het programma Beter Benutten werken het Ministerie van I&M, de regio en het bedrijfsleven samen aan een betere doorstroming op de drukste verkeerspunten in Nederland, door weg, spoor en water beter te benutten. Dat moet eind 2014 leiden tot twintig procent minder files in de drukste regio's op de drukste momenten.

www.regiogroningenassen.nl