innovatie

17 dec 2018, 09:09

EnTranCe krijgt Hydrohub: landelijk testcentrum voor waterstofeconomie

EnTranCe krijgt Hydrohub: landelijk testcentrum voor waterstofeconomie

Groningen krijgt er een nieuw landelijk testcentrum bij: de Hydrohub. In dit centrum, dat een plek krijgt in het energieonderzoekscentrum EnTranCe op de Zernike Campus, gaan onderzoekers aan de slag met het uittesten en ontwikkelen van een waterstofproductie-unit op industriële schaal.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De Hydrohub is een initiatief van het ISPT Waterstofconsortium, dat zich tot doel heeft gesteld om nog voor 2030 op concurrerende wijze, grootschalig en CO2-vrij waterstof produceren voor industrieel gebruik. Het betreft een open testcentrum, waar de partners van het consortium, maar ook andere kennisinstellingen en bedrijven, innovaties uit eigen lab kunnen testen in elektrolyse-installaties van een halve megawatt. Bij tests op die schaal wordt duidelijk of er nieuwe problemen de kop opsteken en hoe de technologie zich zal gedragen bij opschaling.

Als de waterstoftechnologie in de Hydrohub eenmaal goed werkt, is deze volgens de initiatiefnemers meteen te vertalen naar een elektrolyse-installatie op industriële gigawattschaal. Zo moet het Hydrohub-onderzoek leiden tot een internationale standaard voor het ontwerpen van grootschalige elektrolyseprocessen.

Daarnaast zal het ISPT Waterstofconsortium onderzoek gaan doen naar de infrastructuur voor waterstof en de rol van waterstof in de energieketens van de toekomst.

De noodzaak van duurzame waterstof op grote schaal
In Nederland produceert de industrie jaarlijks zo'n 800.000 ton waterstof, waarbij meer dan 7 miljoen ton CO2 uitstoot vrijkomt. Dat gebeurt nu door aardgas bij hoge temperaturen om te zetten in waterstof. Door over te gaan op elektrische productie van waterstof slaat de industrie twee vliegen in één klap: zowel het aardgasgebruik als de CO2-uitstoot verminderen fors.

Om deze technologie concurrerend en grootschalig toe te kunnen passen, zijn elektrolyse-installaties nodig die met behulp van duurzaam opgewekte stroom water op grote schaal, goedkoop en efficiënt kunnen omzetten in waterstof en zuurstof.