innovatie

18 jul 2018, 09:09

Dubbele zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl gepresenteerd

Dubbele zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl  gepresenteerd

Dít gaat het worden: een nieuwe dubbele zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl (foto boven). Het ontwerp voor deze dijk, wel twintig meter breder dan de huidige en met een fietspad over de hele lengte, werd gisteravond gepresenteerd. Landinwaarts komt de tweede dijk.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bewoners en andere geïnteresseerden konden op gisteravond de definitieve ontwerpen van de zeedijk tussen Eemshaven en Delfzijl bekijken. Het waterschap Noorderzijlvest, de aannemerscombinatie Ommelanderdiek en de provincie Groningen organiseerden gezamenlijk deze informatieavond. Ook kregen de aanwezigen informatie over de uitvoering en planning van de dijkversterking en van de Dubbele Dijk.

Ate Wijnstra, projectmanager van het waterschap Noorderzijlvest over de dijkverbetering: “We versterken de zeedijk versneld. We konden niet rustig wachten totdat de ontwerpen klaar zijn en pas daarna beginnen. Het loopt hier parallel en dat maakt het spannend. Nu alle ontwerpen klaar zijn, kunnen we de blik volledig richten op de daadwerkelijke uitvoering, zodat de verbeterde dijk eind 2019 klaar is.”

Hoe ziet de nieuwe dijk er straks uit?

De zeedijk krijgt een bredere steunberm aan de landzijde, waardoor de dijk op plekken wel twintig meter breder wordt. Over de hele lengte komt een fietspad op en langs de dijk. Ook komt er op de buitenkant van de dijk meer asfalt, behalve bij de Dubbele Dijk.

Daar komt over een lengte van 2,5 kilometer een tweede dijk landinwaarts. De Dubbele Dijk is een proefproject van het waterschap Noorderzijlvest en de provincie Groningen om bij te dragen aan oplossingen voor zeespiegelstijging (waterveiligheid en verzilting) en de troebele Eems-Dollard.

 

Luchtfoto van de uitvoering van de werkzaamheden
Luchtfoto van de uitvoering van de werkzaamheden