innovatie

01 sep 2008, 14:02

Ubbo Emmiuspenning voor Wetenschappelijke Verdiensten toegekend aan Douwe Breimer

Prof. dr. Douwe Breimer, farmacoloog, oud-rector magnificus en oud-collegevoorzitter van de Universiteit Leiden én oud-student van de Rijksuniversiteit Groningen, ontvangt vandaag tijdens de opening van het academisch jaar de Ubbo Emmiuspenning voor Wetenschappelijke Verdiensten.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Douwe Breimer is een man die in en buiten zijn vakgebied zeer veel heeft bijgedragen aan de wetenschap, zegt prof. dr. Serge Daan, decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen, in zijn laudatio: "De combinatie van zijn goedgebruikte talenten is een zeldzaamheid. Douwe Breimer is een alumnus op wie de Rijksuniversiteit Groningen buitengewoon trots is en aan wie zij vandaag met overtuiging de Ubbo Emmiuspenning voor Wetenschappelijke Verdiensten uitreikt."

Breimer groeide op in Friesland en studeerde farmacie in Groningen. Hij promoveerde (cum laude) in Nijmegen. Hij heeft een indrukwekkende wetenschappelijke carrière achter de rug, waarin hij ongeveer 500 wetenschappelijke artikelen publiceerde en zo'n vijftig promovendi begeleidde. Daarnaast was hij vicevoorzitter van het bestuur van NWO, voorzitter van de sectie Geneeskunde van de KNAW en speelde hij een belangrijke rol in de totstandkoming van de Waddenakademie. Vanwege zijn enorme verdienste voor de wetenschap ontving hij talloze eerbetuigingen. Zo werd hij ondermeer gelauwerd met ere-doctoraten van de universiteiten van Uppsala, Gent, Pamplona, Budapest, Tokyo, Londen en Montreal.

Ubbo Emmiuspenning


De Ubbo Emmiuspenning werd in 1964 door het Groninger Universiteitsfonds ingesteld ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen. Er bestaan twee versies van de penning: een voor wetenschappelijke verdiensten en een voor maatschappelijke verdiensten. Beide penningen worden eens in de vijf jaar uitgereikt.