innovatie

28 apr 2009, 09:09

Bezoek delegatie Hanzehogeschool aan Chinese universiteiten

Van dinsdag 5 tot en met maandag 11 mei bezoekt een delegatie van de Hanzehogeschool Groningen een aantal Chinese universiteiten in de steden Wuhan, Beijing en Tianjin. Doel van het bezoek is de intensivering van de uitwisselingsprogramma’s en het verbeteren van de samenwerking om een hoge kwaliteit van zowel de Groningse als de Chinese opleidingen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Bij de Jianghan University in Wuhan wordt een bezoek gebracht aan de ongeveer twintig studenten die daar tijdens de eerste helft van hun opleiding International Business & Management studeren. In september 2010 komen ze naar Groningen om bij IBS de tweede helft van hun studie Engelstalig af te ronden. Met hun docenten en het bestuur van de universiteit worden de afspraken verder bestendigd om hier een jaarlijkse stroom studenten van te maken, die goed zijn voorbereid voor hun vervolgstudie bij de Hanzehogeschool Groningen.

In Beijing bezoekt het gezelschap de Beijing Foreign Studies University, waar een officiële samenwerkingsovereenkomst wordt getekend voor de nieuwe masteropleiding MBA in EurAsian Business & Management. Deze door de NVAO geaccrediteerde opleiding start in september 2009 bij de International Business School. Studenten volgen het eerste semester college in Groningen of Londen en het tweede in Beijing. Het derde semester doen ze onderzoek in Europa of Azië voor hun eindopdracht.

Vervolgens worden de Beijing Technology & Business University en de Communication University of China bezocht. Ook met vertegenwoordigers van de Nankai University in Tianjin (zusterstad van Groningen) wordt uitgebreid gesproken. Daarnaast worden gesprekken gevoerd met een afvaardiging van de Chinese Scholarship Council en de Beijing Union University.