Innovatie

Ben Woldring (16) start nu site over goedkope GSM tarieven tijdens vakanties


Leestijd: 2 minuten

Op Vakantiebellen.com is alle informatie te vinden over bellen in hetbuitenland en de kosten daarvan. Er worden nuttige tips gegeven om detelefoonrekening binnen de perken te houden tijdens het verblijf in hetbuitenland en er wordt uitgelegd hoe diensten als SMS en Voicemail daarwerken. Daarnaast staan er op Vakantiebellen.com belangrijke telefoonnummersom bij de hand te hebben op vakantie en kan de bezoeker zelf uitvinden ofzijn of haar toestelfrequentie wel geschikt is voor gebruik op hetbuitenlandse netwerk.Als men met een mobiele telefoon gebruik maakt van een buitenlands netwerk,worden zgn. “roamingkosten” in rekening gebracht. Deze zijn vaak eenveelvoud van de tarieven die de beller gewend is te betalen in Nederland. Deroamingtarieven verschillen vaak per land, operator, dagdeel en abonnement.Dat leidt tot een jungle van tarieven, waar de argeloze vakantiegangernauwelijks wijs uit wordt. Door de tarieven van meer dan 125 bestemmingen opVakantiebellen.com te vergelijken, kan mobiel bellend Nederland detelefoonrekening behoorlijk binnen de perken houden bij het bellen in hetbuitenland!In tegenstelling tot gebeld worden in Nederland, moet er in het buitenlandvoor het ontvangen van gesprekken op een Nederlands mobieltje fors betaaldworden. Daardoor kan met name het aan hebben staan van het mobieleantwoordapparaat voicemail in het buitenland een dure aangelegenheid worden.Als iemand in Nederland een bericht inspreekt op de mobiele voicemailbox vande “vakantieganger”, dan betaalt deze beller enkel de kosten tot aan degrens. De gebelde persoon draait op voor de kosten vanaf de Nederlandsegrens naar de buitenlandse bestemming en weer terug naar devoicemailcomputer in Nederland. Zo kan het dus gebeuren dat mensen diedenken niet gebeld te hebben in hun vakantieland, maar die wel (onbewust)voicemailboodschappen hebben ontvangen, terugkomend in Nederland zullenschrikken van een ontzettend hoge telefoonnota. Vakantiebellen.com geefttips over het goed gebruik van voicemail in het buitenland en behoedtvakantiegangers voor een financieel drama.Vakantiebellen.com is in zijn geheel door Bencom ontwikkeld en wordt net alsde andere Bencom sites gehost bij PLANT Internet Solutions in Amsterdam.Ben Woldring 16 jaar, scholier (overgegaan naar 5 VWO) en waarschijnlijk dejongste telecom-/internetondernemer van Nederland, is eigenaar/directeur vanBencom BV (www.bencom.nl). Sinds het begin is het Noord Groningse Bencom eenwinstgevend internetbedrijf, met momenteel 3 personeelsleden in vastedienst.Ben Woldring (die overigens niets te maken heeft met de GSM aanbieder Ben)begon eind 1998 met de populaire telecomvergelijkingssite Bellen.com, die zo’n 6.000 unieke bezoekers per dag genereert. Op Bellen.com zijn alletelefoontarieven van het vaste en mobiele net te vergelijken en kan mengebruik maken van diensten als de ContractWizard (service waarmee menherinnerd wordt aan het op tijd opzeggen van een GSM-contract) en deBelwijzer (online rekentool voor het tonen van mogelijke besparingen optelefoonkosten). De andere Bencom website Internetten.nl, waarop alleinternet access- en hostingproviders op zijn te vergelijken, is enkelemaanden geleden compleet vernieuwd en biedt sinds begin juni een (bèta)providersnelheidstest aan.(Deze informatie is afkomstig van Bencom)