economie

06 mei 2002, 00:12

Wietze de Haan, nieuwe regiobestuurder FNV Noord

Wietze de Haan uit Lemmer is bij de FNV in dienst getreden als bestuurder voor de FNV Regio Noord. Hij vervult de vacature die was ontstaan door het vertrek van Jeroen Vos naar FNV Bouw. Wietze de Haan heeft onlangs afscheid genomen als wethouder van de gemeente Lemsterland en zal zijn werkzaamheden bij de FNV Regio Noord vanaf ongeveer 1 juli beginnen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Wieze de Haan is 52 jaar oud en gehuwd. Hij heeft gewerkt in de visserijsector. Daarna 25 jaar als ambtenaar bij het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, Algemene Inspectiedienst, afdeling Visserij.
Hij was 20 jaar raadslid in de gemeente Lemsterland, waarvan de laatste 16 jaar wethouder, belast met oa. sociale zaken, arbeidsmarktbeleid, zorg, werkgelegenheid, onderwijs en sociale werkvoorziening.
Voor de vereniging Friese gemeenten vervulde hij de portefeuille Sociale zaken en werkgelegenheid en was lid van het bestuur van de vereniging van Friese gemeenten. Hij is de huidige voorzitter van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Fryslân. Verder vervult hij bestuursfuncties in de sfeer van de Friese historie en cultuur.