economie

16 apr 2002, 00:12

Werkloosheid Noord-Nederland neemt toe

De werkloosheid in Noord-Nederland is het afgelopen jaar met bijna vijf procent gestegen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In januari 2001 stonden er nog 66.630 personen ingeschreven bij het Centrum voor Werk en Inkomen. Januari dit jaar zaten 69.711 mensen zonder werk, dit zijn 3081 personen meer dan het jaar daarvoor.
Hoewel er in de rest van Nederland een duidelijke stabilisatie te zien is van werkloosheid, neemt in het noorden het aantal mensen zonder baan toe.
Van de drie Noordelijke provincies is de werkloosheid in Groningen het grootst. Het werkloosheidspercentage is hier 11.3 procent, in Drenthe en Friesland is dat respectievelijk 8.7 en 9.5 procent.