economie

16 apr 2002, 00:12

VVV STAD GRONINGEN trekt 300.000 bezoekers in 2001

Het jaar 2001 is voor de VVV Stad Groningen een zeer succesvol jaar geweest. Het kantoor aan de Grote Markt trok in 2001 maar liefst 300.000 bezoekers. Dat was 50 procent meer dan het jaar er voor.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Die groei is voor een belangrijk deel te danken aan het feit dat het VVV kantoor verhuisde van het Gedempte Kattendiep naar de Grote Markt. De VVV is vooral ook blij over het feit dat 92 procent van de bezoekers aan geeft zeer tevreden te zijn over de dienstverlening. Niet alleen het VVV kantoor trekt veel bezoek, de website blijkt maar liefst 600.000 hits per maand te ‘scoren.
Zoals al werd voorspeld, heeft de verhuizing van de frontoffice van de VVV van het Kattendiep naar de Grote Markt in november 2000 een enorme toename aan bezoekers opgeleverd en uit onderzoek blijkt dat deze bezoekers over het algemeen zeer tevreden zijn over het aanbod en de dienstverlening van de VVV aan de Grote Markt. Ook de website gaat mee in deze positieve ontwikkeling getuige de toename van het aantal hits. Om de kwaliteit van de activiteiten van de VVV blijvend te kunnen controleren, werd besloten een speciaal op de recreatieve sector afgestemd kwaliteitscertificaat te behalen; dit mondde in februari dit jaar uit in de overhandiging van het TopNorm-certificaat.
Bezoekersaantallen
Natuurlijk werd een toename van het aantal bezoekers aan de Informatiewinkel aan de Grote Markt verwacht en dit is dan ook gerealiseerd. Zoals te verwachten wisten vooral de ‘toeristen’ de VVV veel beter te vinden, maar ook het aantal Groningers dat de VVV regelmatig bezoekt voor bijv. een cadeaubon of een concertkaart is enorm toegenomen. Het aantal bezoekers is t.o.v. 2001 met bijna 50% gestegen! Dit betekent dat in 2001 bijna 300.000 mensen het kantoor op de Grote Markt wisten te vinden.
Internet
De dienstverlening aan de toerist vindt niet alleen plaats aan de balie of schriftelijk of via de telefoon, maar in deze tijd natuurlijk ook via de website. Vanaf september 1997 beschikt de VVV Stad Groningen over een eigen website, www.vvvgroningen.nl die gezien het explosief gestegen aantal hits zeer succesvol genoemd mag worden. Hadden we het in begin 1998 nog over 75.000 hits per maand, inmiddels is dit aantal opgelopen naar zo’n 600.000! Sinds begin 2002 is een deel van de site ook beschikbaar in het Engels, Duits en het Italiaans; dit natuurlijk speciaal ter gelegenheid van de start van de Giro d’Italia op 11 mei a.s. op de Grote Markt ten behoeve van de te verwachten Italiaanse bezoekers.