economie

27 sep 2002, 00:12

VNO Haren steunt behoud FNV Bondgenoten Regiokantoor in Groningen

De werkgeversorganisatie VNO-NCW in Haren steunt de vakbondsmedewerkers van FNV Bondgenoten die ijveren voor behoud van het regiokantoor van die bond in Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

FNV Bondgenoten, de grootste vakbond in Nederland, heeft onlangs een nieuw en markant kantoorgebouw in gebruik genomen in het Martini Trade Park. Maar de landelijke bond heeft laten weten dat er fors moet worden bezuinigd. In heel Nederland dreigen daardoor 200 banen verloren te gaan, waaronder een onbekend aantal in Groningen.
Voor Groningen komt daar nog bij dat het Regiokantoor Noord Nederland verplaatst zou moeten worden van Groningen naar Deventer. In Groningen blijft wel een klein kantoor gehandhaafd, een ‘vakbondscentrum’.
Hij krijgt daarbij steun uit onverwachte hoek, namelijk van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord. Volgens voorzitter Hans Haerkens hebben ook de werkgevers er alle belang bij dat de werknemers in de regio goed zijn georganiseerd en beschikken over een goed netwerk. ‘Wij sluiten tegenwoordig steeds meer gedifferentieerde cao’s af. Dat betekent dat er met de omstandigheden van bedrijven in de regio rekening wordt gehouden. Dan is het goed dat de vakbondsbestuurders over een uitstekend netwerk beschikken en geworteld zijn in de regio’, aldus Haerkens.
Overigens blijven er wel bestuurders van FNV Bondgenoten actief in de regio, en zal het Regiokantoor worden vervangen door een veel kleiner ‘vakbondscentrum’. ‘Maar dat blijft dan maar een heel klein kantoortje waar dertig procent van de leden van FNV Bondgenoten, uit bijna de helft van Nederland op zijn aangewezen. Dat is echt te klein. Wij zullen daarom zelf met een alternatief komen, opdat het regiokantoor behouden blijft’, aldus Anne van Dijk.