economie

16 okt 2002, 00:12

Verbetering bedrijfsvoering MKB groot succes

Het project ‘verbetering bedrijfsvoering MKB’ is een groot succes. Het project is bedoeld voor bedrijven die actief bezig zijn met structurele verbetering binnen de strategische bedrijfsvoering. In de afgelopen periode meldden zich, ondanks het economische tij vijf bedrijven per week aan, tot een totaal van honderd bedrijven nu.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het project wordt gefinancierd vanuit het Kompas voor het Noorden. De maatregel vergoedt 35 % van de externe advieskosten die ondernemers maken binnen het verbetertraject. Volgens MKB Noord heeft het project om twee redenen een gunstig effect voor de noordelijke economie, omdat enerzijds de zakelijke dienstverlening profiteert en anderzijds de MKB-ondernemer voor continuïteit en investeringen zorgt.