economie

02 okt 2002, 00:12

Unieke aanpak gemeente Groningen maakt snelle komst bedrijven mogelijk

Een unieke aanpak van de gemeente Groningen heeft er voor gezorgd dat het bouwbedrijf Hornbach zich in sneltreinvaart in Groningen heeft kunnen vestigen. Binnen een jaar werd een reusachtig complex opgetrokken, kon aan alle formaliteiten worden voldaan, konden 115 medewerkers worden geselecteerd en konden contracten worden afgesloten met Groningse toeleveranciers.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De aanpak van de gemeente Groningen, die er op neer komt dat bedrijven die zich in de stad willen vestigen zoveel mogelijk werk uit handen wordt genomen, luistert naar de naam: ‘Bedrijfsfacilitering’. Daarbij zorgen medewerkers van de afdeling Economische Zaken er voor dat het bedrijf, dat geen contacten heeft in de voor haar vreemde gemeente, zich zo snel mogelijk in Groningen thuis voelt.
In het kader van deze Bedrijfsfacilitering helpen de ambtenaren bij het aanvragen van de vergunningen, bij het leggen van contacten met plaatselijke toeleveranciers, bij het zoeken van een lokatie en als het moet gaan de ambtenaren ook op excursie met de directie of winkele met hun echtgenotes in de voor die directie geheel nieuwe stad.
Bijzonder in deze Groningse aanpak is vooral ook dat de gemeente er voor zorgt dat het bedrijf zo snel mogelijk geschikt personeel krijgt. De gemeente werkt daarbij samen met het CWI en de dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid, waarbij vooral ook wordt bevorderd
dat mensen die langdurig werkloos zijn aan de slag komen. Zo bestaat 11 procent van het nieuwe personeel van Honbach uit gehandicapten, 21 procent was langer dan een half jaar werkloos en zes procent bestaat uit herintreders.. ‘Hornbach toont haar sociale gezicht door mensen in dienst te nemen die anders aan de kant staan’, zo zei wethouder Koen Schuilling (VVD) van economische zaken woensdagmorgen toen hij Hornbach opende.