economie

28 mrt 2002, 00:12

Steeds meer bedrijven nemen gedragscode, blijkt uit onderzoek VNO-NCW Noord

Steeds meer bedrijven nemen een gedragscode waarin ze precies vastleggen wat de maatschappelijke verantwoordelijkheid is en waarin staat wat wel en niet is toegestaan binnen het bedrijf. Op dit moment beschikt ruim veertig procent van de bedrijven over een dergelijke code. Over drie jaar zal bijna zeventig procent van de ondernemingen een gedragscode hebben.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een en ander blijkt uit een onderzoek van de werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, de drie noordelijke Kamers van Koophandel en KPMG onder ruim tweehonderd bedrijven in het Noorden. De resultaten van het onderzoek werden donderdag bekend gemaakt tijdens een congres in Groningen over maatschappelijk ondernemen.
In de gedragscode is met name vastgelegd wat wel en niet is toegestaan op het gebied van geschenken, omgangsvormen, bedrijfseigendommen, geheimhouding en het gebruik van internet en e-mail op het werk. De code moet zowel voor werkgever als werknemer duidelijk maken wat wel en niet kan binnen de onderneming.
Volgens voorzitter ing. P. de Jong van VNO-NCW Noord wordt de stijging van het aantal gedragscodes vooral veroorzaakt door de eisen die toeleveranciers en omgeving stellen aan de ‘transparantie’ van de onderneming. ‘Maatschappelijk ondernemen speelt een steeds grotere rol omdat bedrijven in toenemende mate afhankelijk zijn van andere partijen. Ze worden niet alleen afgerekend op de winst die ze maken, maar ook op de wijze van opereren. De onderneming zal dan ook rekening moeten houden met de normen en waarden van andere partijen om maatschappelijke acceptatie te verkrijgen’.