economie

01 mrt 2002, 00:12

Stadspark krijgt opdracht van miljoen euro

De landelijke Uitvoeringsorganisatie Werknemersverzekeringen (UWV) heeft DSW Stadspark in Groningen 125 reïntegratieprogramma’s gegund. Daarmee maakt DSW Stadspark, waar 1600 mensen werken, een flinke stap voorwaarts, aldus de gemeente Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De arbeidsprojecten zijn bedoeld om mensen die langdurig arbeidsongeschikt waren weer binnenboord te krijgen. ‘’Het op deze wijze opnieuw laten instromen van mensen op de arbeidsmarkt is het antwoord van de overheid op de toenemende WAO-problematiek in Nederland’’, verklaart Groningen.