economie

13 aug 2002, 00:12

SNN-subsidieregelingen lopen goed

In de drie noordelijke provincies hebben rond de 750 ondernemers dit jaar een beroep gedaan op de subsidieregelingen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Daarmee worden naar verwachting meer dan 1700 nieuwe banen in Groningen, Frysland en Drenthe gecreëerd. Ook in 2002 kunnen ondernemers uit groningen weer een beroep doen op deze subsidiemogelijkheden.
In de drie noordelijke provincies hebben rond de 750 ondernemers dit jaar een beroep gedaan op de subsidieregelingen van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN). Daarmee worden naar verwachting meer dan 1700 nieuwe banen in Groningen, Frysland en Drenthe gecreëerd. Ook in 2002 kunnen ondernemers uit groningen weer een beroep doen op deze subsidiemogelijkheden.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het meeste geld gaat naar de investeringsregelingen voor vestigings- en uitbreidingsprojecten IPR en INS. Over het begrotingsjaar 2001 gaat het tot dusverre om een bedrag van in totaal 28.469.740 euro, te betalen uit middelen van het Ministerie van Economische Zaken en de Europese Unie, t.w. het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling (EFRO).
In het kader van het ‘Kompas voor het Noorden’, het ruimtelijk economisch ontwikkelingsprogramma voor Noord-Nederland, kent het SNN vijf subsidieregelingen. Dat zijn de investeringspremieregelingen IPR en INS, de KITS-regeling voor toeristische projecten, de NIOF ter stimulering van activiteiten op het gebied van innovatie, export en marketing bij het MKB en de HRM. De regeling Human Resource Management (HRM) is de jongste SNN-regeling en heeft tot doel het beleid op het terrein van personeelsmanagement te professionaliseren. Het is moeilijk om geschikt personeel te vinden en vast te houden. De regeling kent subsidies toe voor het opstellen van beleidsplannen voor personeelsmanagement, voor het maken of herzien van functieprofielen en om te komen tot certificering voor een keurmerk voor strategisch personeelsbeleid. Voor de HRM-regeling zijn dit jaar 97 aanvragen binnengekomen voor in totaal 152 projecten. Daarmee is een bedrag gemoeid van 1.094.433 euro.
Voor de Noordelijke Innovatie OndersteuningsFaciliteit (innovatie, export en marketing) zijn dit jaar 427 aanvragen binnengekomen. Van de subsidie kan een externe adviseur worden ingeschakeld voor bijvoorbeeld een marktverkenningsproject, het opstellen van een strategisch marketingplan of voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Tot nu toe is dit jaar voor 7.917.901 euro aan NIOF-subsidies aangevraagd, waarvan inmiddels bijna zes miljoen kon worden toegekend.
De Subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen In de Toeristische Sector (KITS) is bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit en uitbreiding van de toeristisch recreatieve sector. Voor de regeling komen onder meer hotels, pretparken, kampeerterreinen en jachthavens in de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe in aanmerking. Ook agrarische ondernemers, die voor minimaal 1.225 uren op jaarbasis een toeristische onderneming drijven, kunnen een beroep doen op de KITS-regeling. In het begrotingsjaar 2001 kwamen 76 aanvragen met een totaalbedrag van 3.445.711 euro binnen. Dankzij de KITS-regeling komen er in de toeristische sector dit jaar ruim negentig banen bij.