economie

15 apr 2002, 00:12

Schoolverlaters maken kennis met Groningse procesindustrie

Voor een experiment, waarbij schoolverlaters kennismaken met de procesindustrie, wordt € 80.691 beschikbaar gesteld. Het geld is afkomstig van de Bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De subsidie wordt gegeven in het kader van het ‘Kompas voor het Noorden’, het ruimtelijk economisch ontwikkelingsprogramma voor Noord-Nederland. Het betreft onder meer EZ/Kompasmiddelen en het Europese Doelstelling 2-programma.
Bedrijven in deze sector hebben in toenemende mate moeite met het invullen van vacatures. De voortschrijdende automatisering stelt steeds hogere eisen aan de werknemers. Het aanbod van langdurig werklozen in Noord-Nederland biedt te weinig mogelijkheden. Door leerlingen van het VMBO, HAVO en VWO goed voor te lichten over de carrièremogelijkheden in de procesindustrie, wordt naar verwachting een grotere toestroom van schoolverlaters naar deze sector bevorderd. Het project is een gezamenlijk initiatief van het Regionaal Bureau Onderwijs Groningen en de Groninger Stichting tot Bevordering van de Opleiding tot Operator.