economie

06 aug 2002, 00:12

Provincie: We passen Regiovisie nu al aan

De provincie Groningen is momenteel druk in de weer de Regiovisie aan te passen aan nieuwe gegevens. Het bericht in de laatste editie van het blad van werkgeversorganisatie VNO-NCW dat het aantal bedrijfsterreinen in de Regiovisie vergroot moet worden, is voor de provincie dus geen nieuws, stelt woordvoerster M. Ensing.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Volgens VNO-NCW blijkt de vraag naar nieuwe bedrijventerreinen veel groter te zijn dan in de Regiovisie werd aangenomen. Zonder aanpassingen zou er in 2015 een tekort dreigen. De provincie zegt dit allang te weten en de regiovisie daar nu op aan te passen. “We hebben een monitoring over de jaren 1997 tot 2001 laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat de bevolking en bedrijvigheid in de provincie sneller zijn toegenomen dan in 1997 werd voorspeld. Daarom passen we nu alvast de Regiovisie aan, in plaats van volgend jaar, zoals gepland. We zitten er dus bovenop”, aldus provincievoorlichtster Ensing.