economie

30 mei 2002, 00:12

Provincie stimuleert bedrijven in maritieme sector

De Provincie Groningen wil bedrijven in de maritieme sector stimuleren om meer met elkaar samen te gaan werken. Dat zou dan moeten leiden tot ‘clustervorming’ in deze maritieme sector.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Een belangrijke reden voor de plannen voor clustervorming is dat er een aantrekkelijke subsidieregeling voor bedrijven in deze sector bestaat. Maar daar wordt te weinig gebruik van gemaakt. Het gaat hierbij specifiek om de mogelijkheden van subsidies voor clusters van bedrijven.
De clusters zouden kunnen bestaan uit 10 tot 15 ondernemingen uit de maritieme sector die afspraken maken om op gestructureerde wijze samen te werken bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om samenwerking tussen een werf, pipingfabriek en een machinefabriek. Het samenwerkende cluster kan op voorhand een subsidie krijgen op de innovatieve clusterprojecten die in een bepaalde periode wordt uitgevoerd.