economie

28 jan 2002, 00:12

Onderzoek naar Fitnesscentrum op Chemiepark Delfzijl

Akzo Nobel heeft het initiatief genomen om een Fitnesscentrum op te starten in het Chemiepark Delfzijl. De hoop bestaat dat door het oprichten van een Fitnesscentrum het ziekteverzuimpercentage kan dalen. Dat meldt het bedrijfsblad Saluut.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De hoop lijkt gegrond te zijn, omdat cijfers aantonen dat het grootste gedeelte van het ziekteverzuim wordt veroorzaakt door motorieke klachten van het lichaam.
Om de ‘levensvatbaarheid’ van een fitnesscentrum te onderzoeken, is de afgelopen maand naar bijna alle medewerkers van het Chemiepark een enquête verstuurd. Ongeveer een derde van alle formulieren kwam retour. Uit de antwoorden blijkt dat ongeveer tachtig procent van de respondenten gebruik zou gaan maken van een Fitnesscentrum bij het werk. Gemiddeld zou men 1,5 keer per maand van de faciliteit gebruik gaan maken.
De uitslag van de enquête is reden voor de afdeling Inkoop om met het project verder te gaan. De afdeling zal met verschillende ondernemingen in gesprek gaan. Naar verwachting kan eind maart uitsluitsel worden gegeven of het initiatief al dan niet doorgang zal vinden.