economie

07 mrt 2002, 00:12

Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM): minder winst, meer investeringen

De N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) was het afgelopen jaar, 2001, betrokken bij een record aantal investeringen in noordelijke ondernemingen. Maar de winst van het bedrijf is weggesmolten als sneeuw voor de zon, mede dankzij een forse tegenvaller in Friesland.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De maatschappij was in 2001 betrokmjen bij het naar het noorden halen van in totaal zestien bedrijven geïnvestereerd. Deze bedrijven zorgden voor investeringen tot een totaal bedrag van 1,1 miljard gulden (0,5 miljard euro). Volgens de NOM gaat het om een ‘ongekend groot’ investeringsbedrag. Dat werd vooral veroorzaakt door grote uitbreidingen bij bedrijven in Groningen (Tejin Twaron in Delfzijl), twee uitbreidingen in Drenthe (Tejin in Emmen en DOC in Hoogeveen). Ook werden zeven investeringsprojecten in Friesland met steun van de NOM gerealiseerd. Het totaal aantal arbeidsplaatsen dat met al deze investeringen gemoeid is bedraagt 1350.
Een en ander werd dinsdagmorgen in Groningen bekend gemaakt bij de presentatie van de jaarcijfers. Volgens de NOM was 2001 een zeer goed investeringsjaar. Voor het eerst sinds jaren overtrof daarbij het bedrag van de uitbreidingsinvesteringen waar de NOM bij betrokken was dat van de investeringen in nieuwe vestigingen.
Het Financieringsbedrijf van de NOM verstrekte in 2001 aan 36 ondernemingen nieuw risicodragend vermogen en uitbreiding van financiering ten bedrage van 22,9 miljoen euro.
Toch heeft de Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij – die tot taak heeft het noordelijke bedrijfsleven te steunen door het verstrekken van risicodragend kapitaal – op haar eigen activiteiten en aandelen geen winst geboekt. De opbrengst van verkochte participaties was beduidend lager dan voorgaande jaren. Bovendien deed de NOM een grote investering in Bodewes Scheepswerf Volharding in Groningen dat mede daardoor in staat gesteld werd activiteiten van Frisian Shipyard Welgelegen in Harlingen voort te zetten. Door deze tegenvallende resultaten heeft de NOM zelf voor het eerst sinds jaren geen winst geboekt. Hoewel de definitieve cijfers nog niet bekend zijn verwacht de NOM in 2001 niet meer dan een break-even resultaat te behalen.