economie

26 mrt 2002, 00:12

Nieuwe opleiding Hanzehogeschool bakermat voor jonge ondernemers

In september 2002 start de nieuwe opleiding Small Business & Retail Management bij de faculteit Economie van de Hanzehogeschool.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Deze opleiding is ontstaan uit de huidige afstudeerrichting Ondernemerschap & Management. Aan deze voorloper van Small Business & Retail Management studeren in juli 2002 ongeveer 30 jonge startende ondernemers af. Landelijk gezien loopt de Hanzehogeschool voorop met dit relatief grote aantal jonge ondernemers. Het succes van de ondernemersafstudeerrichting heeft tot het starten van de opleiding Small Business & Retail Management geleid. Naar verwachting beginnen in september circa 100 aspirant ondernemers met de nieuwe opleiding.
Small Business
Small Business & Retail Management (SBRM) wil de mogelijkheden om studenten tijdens hun studie zoveel mogelijk ondernemer te laten zijn verder uitbreiden. Dit betekent niet alleen dat Small Business studenten werken aan problemen uit de mkb-praktijk, maar ook dat zij tijdens hun studie een eigen bedrijf gaan opzetten in een branche naar keuze. Als het ondernemingsplan van de student haalbaar is, kan de student er door het schrijven van een ondernemingsplan op afstuderen. De begeleiding binnen de opleiding beslaat het gehele traject dat de starter moet doorlopen. Daardoor kunnen studenten direct na het afstuderen beginnen aan hun carrière als ondernemer.
Retail Management
In de opleiding SBRM is naast zelfstandig ondernemerschap aandacht voor managementfuncties bij bedrijven die goederen of diensten rechtstreeks leveren aan de consument. Studenten Retail Management worden tijdens hun opleiding getraind in het ontwikkelen van een brede visie op consumentengedrag en de dynamiek daarin. De organisaties waarin retail managers werkzaam zijn, kenmerken zich door een sterke consumentgerichtheid. Omdat er vaak gewerkt wordt met pakketten van goederen of diensten, leren studenten omgaan met verkoopconcepten en formules. Dit is het centrale thema in een markt waarin het vooral gaat om het aanbod van een uitgekiende combinatie van goederen en diensten. Ook bij deze richting worden studenten tijdens de opleiding in staat gesteld te onderzoeken in welke branche ze willen werken. Via 'praktijkpunten' vullen studenten voor een gedeelte hun eigen leerweg in, bijvoorbeeld door het halen van vakdiploma's.