economie

13 aug 2002, 00:12

Nieuwe Oktoberjaarmarkt in Groningen

Met ingang van dit jaar wordt er in Groningen op 3 oktober een ‘Oktoberjaarmarkt’ gehouden. In Duitsland is de ‘Dag van de Eenwording’ (3 oktober) een nationale feestdag. Vorig jaar werd er op die dag een jaarmarkt gehouden die erg veel Duitsers naar Groningen lokte.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Daarom heeft het College van B&W besloten om jaarlijks op deze dag een jaarmarkt te houden. Het is de bedoeling om naast Nederlandse kooplieden ook Duitse marktkooplieden te interesseren voor de nieuwe markt in Groningen.