economie

07 aug 2002, 00:12

Milieu-inspanningen Chemie Park Delfzijl 2001 in jaarverslag

Een jaarverslag van het Chemie Park Delfzijl over het milieubeleid van de bedrijven op dit park wordt steeds uitgebreider. In dat jaarverslag is nu niet alleen aandacht voor de milieu-activiteiten van de elf bedrijven, maar ook van één van de buren, het bedrijf Rohm and Haas.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

In het milieujaarverslag geven de afzonderlijke bedriven weer welk product ze maken en wat de belasting voor het milieu in 2001 was. Hierbij valt te denken aan de uitstoot naar bodem, water en lucht. Ook wordt het milieubeleid inzichtelijk gemaakt. Alle milieu-resultaten zijn dit jaar meer inzichtelijk gemaakt door diverse grafieken.
Het verslag is speciaal gemaakt voor de publieksgroepen die geïnteresseerd zijn in de vraag hoe het Chemie Park Delfzijl met het milieu omgaat. Sinds enige jaren is het verplicht een milieujaarverslag voor publieksgroepen te maken. Het Chemie Park Delfzijl maakt echter al jaren een milieujaarverslag.