economie

24 jan 2002, 00:12

Kamer van Koophandel: ‘Ondernemers veronachtzamen gemeentepolitiek’

Ondernemers in Groningen mogen de gemeentepolitiek niet veronachtzamen. Misschien moeten ze zich organiseren per bedrijventerrein of winkelcentrum, zodat ze betere gesprekspartner worden voor de gemeente. Dat vindt voorzitter D. Vogd van de Kamer van Koophandel voor Groningen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 6 maart in het vooruitzicht toonde Vogd zich onlangs tijdens zijn Nieuwjaarsspeech in de Martinikerk bezorgd over de betrokkenheid van het bedrijfsleven bij de gemeentepolitiek. “Als de gemeente een hoorzitting of inspraakbijeenkomst organiseert, zijn ondernemers vaak mondjesmaat vertegenwoordigd. Daardoor klinkt de stem van het bedrijfsleven onvoldoende door.” De remedie is volgens Vogd dat ondernemers zich per bedrijventerein of winkelcentrum hechter organiseren in belangenverenigingen. Dat zijn voor de gemeenten belangrijke gesprekspartners. “Het is belangrijk dat deze verenigingen geprofessionaliseerd worden en dat er meer mensen zijn die er tijd voor kunnen vrijmaken. Het kost misschien wat, maar het verdient zich terug,” aldus Vogd, die zich keerde tegen ‘meeliftgedrag’.
Vogd ging voorts in op de evaluatie van de wet waaronder de Kamers van Koophandel functioneren. Vooruitlopend op een officiële stellingname heeft het ministerie van Economische Zaken vooral gewezen op de vermeende knelpunten die daarbij aan het licht zouden zijn gekomen. De KvK-voorzitter toonde zich daarover teleurgesteld. “Volgens de evaluatie hecht ruim 80% van de ondernemers een groot belang aan de activiteiten van de Kamers van Koophandel voor het regionale bedrijfsleven. Er is dus wel degelijk waardering, zoals ook blijkt uit de respons op het exportprogramma Worldwide Commerce.”
Vogd toonde zich positief over en aantal ontwikkelingen in Groningen. Zo memoreerde hij de komst van Tycom, de start van de Giro d’ Italia en de toegenomen samenwerking in de Gronings-Drentse Veenkoloniën.