economie

18 jul 2002, 00:12

In Delfzijl is nu al 15 procent van de Nederlandse chemische industrie

De chemische industrie in Delfzijl heeft zich de afgelopen jaren gestaag verder ontwikkeld. Inmiddels komt al 15 procent van de totale Nederlandse chemie produktie uit Delfzijl. Het voorbestaan van deze hele chemische produktie kwam in gevaar, wanneer Akzo Nobel de chloorproduktie had moeten staken. Maar tot grote vreugde van onder meer de Samenwerkende Bedrijven Eemsmond (SBE) heeft Akzo Nobel er met steun van de overheid en de NOM juist voor gekozen een nieuwe chloorfabriek te vestigen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De organisatie van de samenwerkende bedrijven in de Eemsmond, SBE, is zeer verheugd over het besluit van Akzo Nobel om in Delfzijl een nieuwe chloorfabriek te bouwen. Die fabriek zal dan uitsluitend chloor gaan leveren voor de regionale chemische industrie. De chloortransporten vanuit Delfzijl naar Rotterdam zijn dan niet meer nodig, vanaf 2006.
De vereniging SBE ziet het besluit over de investering van AKZO Nobel in Delfzijl als een forse impuls voor de werkgelegenheid in de regio. Niet alleen levert de chloorconcentratie in Delfzijl 150 nieuwe arbeidsplaatsen op, ook zal de bouw van de nieuwe fabriek resulteren in extra werk voor regionale toeleveranciers.
‘De basis van de chemische industrie in Delfzijl wordt met de komst van de nieuwe chloorfabriek verder uitgebouwd. Nu al komt 15 procent van de Nederlandse chemieproductie uit Delfzijl. Met de komst van de nieuwe fabriek zal het Chemie Park Delfzijl nog verder aan betekenis toenemen. Het besluit van Akzo Nobel draagt zo bij tot brede versterking van de economische ontwikkeling in de Eemsmondregio en het Chemie Park Delfzijl’, aldus voorzitter mr. drs. C. Hendrikse van de Vereniging SBE