economie

04 mrt 2002, 00:12

Hanzehogeschool krijgt lector speciaal voor Groningse bedrijfsleven

De faculteit economie van de Hanzehogeschool Groningen benoemt binnenkort dr. Hans Broekhuis als lector. Hij is de eerste lector aan de Hanzehogeschool die zich speciaal richt op ondernemers, en wel op ‘Strategisch Ondernemen’ in het bijzonder.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het lectoraat richt zich op het zelfstandig ondernemen, met name op het terrein van toeleveren en uitbesteden. Het lectoraat betekent een versterking in de relatie van de faculteit met het werkveld, zo laat een woordvoerder van de Hanzehogeschool weten. In december 2001 kreeg de faculteit toestemming van stichting KennisOntwikkeling HBO (SKO) om het lectoraat te starten.
Medio februari zal de heer dr. Hans Broekhuis worden benoemd. Dr. Broekhuis is een goede bekende van het regionale bedrijfsleven. Hij is een ‘ondernemende wetenschapper’ in de brede zin van het woord. De heer Broekhuis zal parttime verbonden zijn aan de Hanzehogeschool. Hij is verder onder andere werkzaam als directeur Small Business Center in Groningen.
De heer Broekhuis zal een kenniskring met docenten starten rond Strategisch Ondernemen. Deze kenniskring stelt de faculteit in staat om, onder andere door onderzoek, de nieuwste inzichten op het terrein van strategisch ondernemerschap te vertalen naar het onderwijs en naar ondernemers in de regio, met name het mkb. Zowel docenten als studenten als individuele ondernemers werken op deze manier samen aan de versterking van de regionale economische infrastructuur. Het doel is dat het regionale bedrijfsleven een steviger positie gaat innemen in de bedrijfskolom waar zij hun toegevoegde waarde leveren.
In het voorjaar houdt de heer Broekhuis zijn inaugurele rede. Hij zal dan ingaan op het onderzoeksprogramma voor de komende jaren. Bij de totstandkoming van het lectoraat is nauw samengewerkt met het regionale bedrijfsleven. De NOM en de RuG zijn betrokken geweest bij de selectie van de kandidaat.