economie

07 mrt 2002, 00:12

Groot VNO-congres over maatschappelijk ondernemen in Groningen (7 maart)

‘Maatschappelijk ondernemen is core-business’: dat is het thema van een bijzonder congres op donderdag 7 maart in Groningen. Eén van de organisatoren is werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Het congres wordt gehouden in het Gasunie-gebouw in Groningen. Volgens de organisatoren speelt maatschappelijk ondernemen in ons bestel een grote rol. Ondernemingen opereren niet in het luchtledige, maar zijn afhankelijk van andere partijen. Door die partijen worden ze niet alleen afgerekend op de winst die zij maken, maar in steeds grotere mate ook op de wijze van opereren. De onderneming zal daarbij rekening moeten houden met de normen en waarden van de andere partijen, om zo maatschappelijke acceptatie te verkrijgen. De continuïteit van de onderneming op langere termijn wordt daardoor gegarandeerd.
Tijdens het congres zullen de sprekers ingaan op drie niveau’s van maatschappelijk ondernemen. Tijdens het congres zullen ook de resultaten gepresenteerd worden van een in Noord- Nederland gehouden onderzoek ‘Ethiek en Integriteit in Organisaties’ Wie zich wil opgeven voor deelname aan het congres kan een kijkje nemen op de VNO-website. Het adres: www.vno-ncwnoord.nl