economie

05 jul 2002, 00:12

Groningse onderhoudsbedrijven bundelen krachten

Groningse onderhoudsbedrijven voor de vastgoedsector hebben een uniek samenwerkingsverband opgericht en dat de naam ServiceNU! meegegeven.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

ServiceNU! is een samenwerkingsverband van een viertal service- en onderhoudsbedrijven die al vele jaren actief zijn in de vastgoedsector. Tot voor kort opereerden ze hoofdzakelijk als individuele bedrijven en zetten ze hun vakmanschap en klantgerichtheid in om de klant optimaal te bedienen.
Onlangs hebben deze vier - Metus installatietechniek, Schilders Boekema, Leijdsman elektrotechniek en Woningwacht Noord-Nederland - hun krachten gebundeld in de vorm van ServiceNU!. Naast deze vier grondleggers kent ServiceNU! voor een aantal vakdisciplines een samenwerkingsverband met ca. 20 geselecteerde branchespecialisten.
Middels ServiceNU! willen zij hun bestaande- en nieuwe relaties via één loket een uniek service- en onderhoudsproduct aanbieden. Het unieke van dit product is de bundeling van onze individuele kennis, ervaring en vakmanschap. Dit unieke laat zich vertalen in het "one-stop-shopping model". Slechts één telefoontje, E-mail of faxbericht is genoeg om ServiceNU!, ongeacht vakdiscipline, aan het werk te zetten.
Via het gratis 0800-telefoonnummer kan men hen 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereiken voor alle service- onderhouds- en adviesverzoeken rondom vastgoed.
Sinds 21 mei 2002 is ServiceNU! 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800 023 01 62 of via het e-mailadres service@servicenu.nl.