economie

30 jul 2002, 00:12

Gronings archeologisch adviesbureau krijgt keurmerk

Archeosupport bv uit Groningen is het eerste gespecialiseerde adviesbureau dat voldoet aan de nieuwe archeologische kwaliteitsnormen.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Dit heeft het College voor de Archeologische Kwaliteit van het Ministerie van OC&W vastgesteld. Het bureau mag nu voor gemeenten en bedrijven archeologische adviezen en ontwerpen leveren voor de ruimtelijke ordening, infrastructuur en bouwplannen.
Dit is een belangrijke doorbraak in het kader van de nieuwe archeologiewetgeving. Voortaan worden niet alleen de 'opgravers' maar ook de 'adviseurs' gekeurd op de kwaliteit van hun werk. Elk archeologisch traject begint immers met advies. De kwaliteit hiervan is bepalend voor de verdere stappen en uiteindelijk voor een verantwoorde omgang met het archeologisch bodemarchief. Lang niet altijd is een (dure) opgraving nodig. Door tijdig advies komen vaker alternatieve oplossingen in beeld, waarbij het archeologisch erfgoed in de bodem kan blijven liggen.
Het College voor de Archeologische Kwaliteit (CvAK) toetst bedrijven die archeologisch werk willen doen op hun geschiktheid. Een speciaal in het leven geroepen Rijksinspectie voor de Archeologie (RIA) houdt daarna toezicht op de werkzaamheden van adviseurs en opgravers. Dat is nodig om wildgroei in de nieuwe markt voor commerciële archeologie te voorkomen. Op deze manier krijgt het nieuwe deels geprivatiseerde archeologiestelsel steeds meer vorm. De privatisering is één van de uitkomsten van het Europese Verdrag van Malta voor behoud van het archeologisch erfgoed.