economie

20 sep 2002, 00:12

Groningen zoekt nieuwe accountant

De gemeente Groningen zoekt een nieuwe accountant. Dat is noodzakelijk omdat het contract met de huidige accountant, PriceWaterhouseCoopers het eind dit jaar afloopt.

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

De gemeente kan het aflopende contract niet zo maar verlengen en kan ook niet even een nieuwe accountant in de arm nemen. Daarvoor is het noodzakelijk dat er eerst een Europese aanbesteding komt.
Daar komt nog bij dat in het nieuwe ‘duale’ stelsel de rol van de gemeenteraad steeds belangrijker is geworden. Formeel is het dan ook de gemeenteraad die de nieuw accountant moet benoemen.
B en W stellen nu voor om een commissie van drie gemeenteraadsleden te benoemen die het hele proces van aanbesteding gaat begeleiden. De gemeenteraad kan er dan in haar vergadering van 18 december een definitieve beslissing over nemen.