economie

21 jun 2002, 00:12

Groningen steekt tonnen in Noord Nederlands Bureau voor Toerisme

De provincie Groningen heeft besloten een fikse subsidie te verstrekken aan het in Drachten zetelende Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT).

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

). Dit bureau leed een kwijnend bestaan. Maar Groningen en de andere twee noordelijke provincies voelden er niets voor dit bureau op te heffen. In plaats daarvan komt er een reorganisatie en een nieuwe impuls.
Het besluit wordt zo snel mogelijk aan de statencommissies en Provinciale Staten voorgelegd, zodat het NNBT nog voor de zomer kan gaan werken aan een NNBT ‘nieuwe stijl’.
De kerntaak van dit NNBT “nieuwe stijl” wordt het bevorderen van toerisme en recreatie in de drie noordelijke provincies. Daarnaast wordt de expertise van het NNBT op het gebied van markt- en productontwikkeling ten dienste gesteld van overheden, bedrijfsleven en regio- VVV’s. De bestaande activiteiten op het terrein van marketing en promotie, regio relatiebeheer, de vakantieboekingscentrale en informatievoorziening via internet worden gehandhaafd. Activiteiten die niet tot de kerntaken behoren of in financieel opzicht risicodragend zijn, komen te vervallen.
De met deze aanpassing van activiteiten gepaard gaande personeelsvermindering van ongeveer 62 arbeidsplaatsen naar circa 32 is inmiddels door het niet verlengen van tijdelijke contracten grotendeels gerealiseerd. Van de uitstromende personeelsleden worden er enkelen voorlopig ondergebracht bij een projectbureau om de lopende projecten af te ronden.
Provincies Friesland, Groningen en Drenthe stellen gezamenlijk eenmalig een extra subsidie beschikbaar van € 300.000 ter versterking van het eigen vermogen. Hierbij wordt de volgende verdeling aangehouden: provincie Friesland € 50.000, provincie Groningen € 100.000 en provincie Drenthe € 150.000.